Lekárenský benzín

Chemikália na čistenie a odmastňovanie naloveného hmyzu

Lekárenský benzín je benzín bez ďalších pridaných látok. Je to čistá zmes prchavých uhľovodíkov oddelená z ropy. Nalovený hmyz dôkladne odmastí. V lekárenskom benzíne očistený hmyz nalepený na papierové štítky,
nemastí štítky a nespôsobuje ich žltnutie. Je možné ho ponechať v benzíne aj dlhšiu dobu bez toho, aby startil svoju vláčnosť a dá sa bez problémov preparovať.
Lekárenský benzín dodávame v nasledovnom balení: