Zásady spracovania osobných údajov fyzických osôb vo firme Ing.Miloš Machálik

Ak ste našim zákazníkom, alebo len navštívite naše stránky, prevdepodobne nám odovzdávate nejaké osobné údaje. Uvedomujeme si zodpovednosť za ich ochranu a zabezpečenie. Preto Vás chceme ubezpečiť, že k ochrane osobných údajov pristupujeme s plnou zodpovednosťou. Tu sú základné zásady ochrany osobných údajov v zmysle smernice GDPR:

Správa osobných údajov

Firma Ing.Miloš Machálik so sídlom Strojárska 361, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovenská republika, spracováva vaše osobné údaje ako správca, teda určujeme ako, za akým účelom a ako dlho budú osobné údaje spracované.

Úprimne prehlasujeme,
že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR. A to najmä:

  • plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov podľa článku 13 GDPR,
  • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu (predovšetkým oprávnený záujem, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti alebo vami udelený súhlas),
  • poskytneme vám plnú súčinnosť a podporu pri uplatňovaní vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR,
  • na ochranu vašich osobných údajov budeme v maximálne možnej miere využívať všetky nám známe a dostupné moderné technológie. Prijali sme, udržujeme a neustále vylepšujeme všetky možné opatrenia, ktoré majú zamedziť zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame, na aký účel a ako dlho?

Osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, spracovávame z nasledujúcich dôvodov:

Predaj tovaru, poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu fakturačných údajov, e-mail, telefón, korešpondenčná adresa, prípadne pracovná pozícia a oddelenie nutne potrebujeme k plneniu zmluvy (dodanie tovarov a služieb).

Účtovníctvo

Pokiaľ ste náš zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nutne potrebujeme, pretože nám zo zákona vyplýva povinnosť vystavovať, evidovať a archivovať daňové doklady.