Pomôcky pre mikroskopiu

Rôzne pomôcky, ktoré sa používajú pri mikroskopickom pozorovaní, príprave mikrokopických preparátov ako sú rôzne chemikálie, podložné sklíčka a podobne

Chemikálie pre mikroskopiu

Pre entomológov sú v ponuke dva mikroskopy, vhodné aj na preparáciu aj determináciu.
Profesionálny mikroskop je možné použiť aj vo výrobných prevádzkach pri kontrole povrchov a štruktúr trojrozmerných telies.

Chemikálie pre mikroskopiu

Podložné sklíčka a pomôcky

Rôzne lupy s osvetlením pomocou trubíc alebo LED, so šošovkami od 3 až do 12 dioptrií. S pripevnením na okraj stola, alebo volne položené lupy. Široký výber podľa požiadaviek.
Lupy na čelo od najjednoduchšej až po vymeniteľné sklá s rôznymi dioptriami a osvetlením.

Podložné sklíčka a pomôcky

Škatule na mikroskopické preparáty

Plastové škatule na 100 kusov mikroskopických preparátov.

Škatule na mikroskopické preparáty

Mikroskúmavky na kopulačné orgány

Malé mikroskúmavky na zalievanie kopulačných orgánov.

Mikroskúmavky na kopulačné orgány