Chemikálie používané entomológmi

Ponúkame chemikálie, ktoré sú najčastejšie používané entomológmi. Ale nielen pre entomológiu, ale aj rôzne iné vedné odbory z oblasti biológie. Je možné dodať aj chemikálie, ktoré tu nie sú uvedené. Stačí poslať dopyt. Niektoré „tradičné“ chemikálie používané entomológmi, hlavne na ochranu zbierok, sa však už nevyrábajú, alebo sú prudko jedovaté, ako napíklad nitrobenzén, alebo kyanid draselný, používaný v minulosti v smrtičkách. Preto máme v ponuke ich náhrady hlavne na prírodnej pre človeka neškonej báze.

Octan etylnatý

Náplň do smrtičiek.

Octan etylnatý

Octan butylnatý

Konzervovanie naloveného hmyzu na dlhšiu dobu počas expedície.

Octan butylnatý

Lekárenský benzín

Čistenie (odmastňovanie) naloveného hmyzu.

Lekárenský benzín

Chloroform a Amoniak

Chemikálie na smrtenie motýľov a do svetelných pascí s vedrom.

Chloroform a Amoniak

Lepidlo

Osvedčené lepidlo zn. Herkules

Lepidlo

Chemikálie na ochranu zbierok pred škodcami

Nové účinné látky v boji so škodcami na báze prírodných látok neškodných pre človeka. Tu nájdete aj etanol, ktorý sa používa na rozpúšťanie Thymolu, ale je vhodný aj na rôzne iné použitie, ako je macerácia byliniek, výroba dezinfekcie, tinktúr a podobne. Etanol je čistý bez akýchkoľvek prímesí.

Chemikálie na ochranu

Rôzne iné chemikálie, používané v biológii

Chemikálie, ktoré využívajú biológovia (a nielen entomológovia) pri práci. Či už v teréne, v laboratóriu, na preparáciu, dezinfekciu, uchovanie……

Rôzne iné chemikálie