Mikroskopy a lupy nielen pre entomológiu

V tejto časti nájdete pomôcky na separáciu a zber hmyzu žijúceho na zemi a jej povrchových častiach, časom aj na zber edafónu z hlbších častí pôdy. Tiež tu nájdete pomôcky na kopanie a osádzanie zemných pascí. Pripravujeme výrobu Tullgrénovho prístroja s meraním a nastavením potrebnej teploty. Vo fáze vývoja sú aj vrtáky do zeme na osádzanie zemných pascí do tvrdej zeme.

Optické mikroskopy

Pre entomológov sú v ponuke dva mikroskopy, vhodné aj na preparáciu aj determináciu.
Profesionálny mikroskop je možné použiť aj vo výrobných prevádzkach pri kontrole povrchov a štruktúr trojrozmerných telies.

Optické mikroskopy

Stolové lupy a lupy čelovky

Rôzne lupy s osvetlením pomocou trubíc alebo LED, so šošovkami od 3 až do 12 dioptrií. S pripevnením na okraj stola, alebo volne položené lupy. Široký výber podľa požiadaviek.
Lupy na čelo od najjednoduchšej až po vymeniteľné sklá s rôznymi dioptriami a osvetlením.

Stolové lupy a lupy čelovky

Ručné lupy do terénu

Malé lupy na zavesenie na krk, vhodné pre entomológov do terénu.

Ručné lupy do terénu