Kontakty

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):
Ing. Miloš Machálik
Strojárska 361/6
966 01 Hliník nad Hronom
Slovenská republika

Adresa dielne a skladu:
Ing. Miloš Machálik
nám. SNP 310
966 01 Hliník nad Hronom

Bankové spojenie (účet vedený v EUR):
Pozor došlo k zmene čísla účtu:
Banka : Tatra banka a.s.
Názov účtu: Miloš Machálik
Číslo účtu: 2945110865/1100
Swift kód (BIC): TATRSKBX
IBAN: SK89 1100 0000 0029 4511 0865

Konto w PLN dla klientów z Polski:
Bank: FIO banka a.s.
Nazwa konta: Miloš Machálik
Numer konta: 2501905288/8330
Kod Swift (BIC): FIOZSKBAXXX
IBAN: SK66 8330 0000 0025 0190 5288

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/4124 969
fax č.: 048/4124 693
Zápis:
Číslo živn.registra: 613-3289, okresný úrad Žiar nad Hronom

Telefón:
mobil:+421 905 260 842

E-mail:
machalik@entomology.sk
mmachalik@slovhron.sk

IČO: 35303999
DIČ:1020831735
IČ DPH: nie som platca DPH

Számla forintban a magyarországi ügyfelek számára:
Bank: FIO banka a.s.
Számla neve: Miloš Machálik
Számlaszám: 2701905290/8330
Swift kód (BIC): FIOZSKBAXXX
IBAN: SK66 8330 0000 0027 0190 5290

Konto vedené v CZK pre klientov z Česka:
Banka: FIO banka a.s.
Názov účtu: Miloš Machálik
Číslo účtu: 2201905286/2010
Kod Swift (BIC): FIOBCZPP
IBAN: CZ40 2010 0000 0022 0190 5286

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás.