Lepidlo Herkules

Lepidlo na lepenie naloveného hmyzu na papierové štítky

Na lepenie hmyzu na štítky sa má používať lepidlo, ktoré sa po navlhčení vodou dá opätovne odstrániť.
V súčastnosti najpoužívanejšim lepidlom s touto vlastnosťou je lepidlo s obchodným označením Herkules.
Jená sa o biele disperzné lepidlo riediteľné vodou. Na rozdiel od iných typov disperzných lepidiel, ktoré po zaschnutí sa už vodou nedajú opätovne
rozpustiť, Herkules túto vlastnosť má. Táto vlastnosť je potrebná, ak je nutné kvôli determinácii, alebo opätovnému prepreparovaniu , nalepený hmyz z nalepovacieho štítku odlepiť.

Lekpidlo Herkules dodávame v nasledovnom balení: