UV svetlá LED s veľkým výkonom

Tieto svetlá sme vyvinuli ako odpoveď na veľmi drahé výkonné svetlá dodávané nemeckou furmou. Oproti nim však máme niekoľko násobne väčší výkon. A rozmery aj hmotnosť sú podstatne nižšie. Tento nemecký výrobca má svetlo chladené pasívne, obrovským ťažkým chladičom. My chladíme aktívne ventilátorom a tým pádom je chladič podstatne menší. Aktívne chladenie nám umožnilo výrazne zvýšiť výkon. Svetlá sme otestovali v teréne s veľmi dobrými výsledkami.