Náplne do smrtičiek

Náplňami sa rozumejú rôzne materiály, ktoré sú nasiakavé a plnia funkciu pomalého odparovania smrtiacej látky, zároveň nasiakajú obranné látky vypúšťané hmyzom.

Piliny

Ponúkame 100g balenie drevených pilín. Piliny sú osiate od drobných častíc a sú namorené proti plesni. Bez tejto úpravy dochádza k slesnutiu materiálu, ak sa ponechá určitý čas v smrtičke. 100g balenie je cca 0,5l.

Korková drvina

Veľkosť zrna 2-5mm. 1l=cca 200g.