Fotoeklektor

Zariadenie využíva vlastnosť hmyzu ísť za svetlom. Slúži na separáciu hmyzu z presevov.
Substrát sa pripraví pomocou preosievadla. Hmyz sa separuje zo substrátu pomocou fotoeklektora.

Fotoeklektor sa skladá z trojuholníkového rámu a dvoch vriec. Čierneho a priesvitného monofilového vreca.
Substrát sa uloží do čiermeho vreca a hmyz lezúci za svetlom prelezie do druhej časti.