Xereklektor

Xereklektor je zariadenie na získavanie hmyzu s presevov.Zariadenie značne šetrí čas zberateľa pri separácií hmyzu z presevu, stačí iba raz za niekoľko hodín prezrieť zbernú nádobku.Presevy z lokality nechávame voľne preschýňať v xereklektore.V spodnej časti sa nachádza zberná nádoba s tekutinou.

V strednej časti sú umiestnené sáčky do ktorých umiestňujeme materiál z ktorého chceme získať hmyz.

Sáčky by sa nemali dotýkať.

Celé zariadenie sa umiestňuje na vzdušné miesto kde sa zavesí.

Xereklektor je známy aj pod názvom Winklerove alebo Moczarského aparáty.

Xereklektor zabalený v púzdre.
Rozbalená súprava xereklektora.
Pohľad do vnútra štandardného xereklektora.
Naložený MIDI xereklektor.