Solakryl BMX 50ml

Chemikália určená okrem iného na trvalú montáž podložného a krycieho skla mikroskopických preparátov.

8,50 

13 na sklade

Kategórie: Mikroskopy Preparácia, Pomôcky pre mikroskopiuKatalógové číslo:EP11050

Solakryl BMX 50ml – roztoková akrylátová živica

FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

  • skupenstvo (pri 20°C): viskózna kvapalina
  • zápach (vôňa): po xyléne
  • obsah neprchavých zložiek (sušiny): 36-40 %
  • teplota skleného prechodu: cca 48°C
  • hustota: cca 0,900 g/cm3
  • rozpustnosť (pri °C):
    • vo vode: nerozpustný
    • v iných rozpúšťadlách: rozpustný v benzéne, toluéne, xyléne, acetóne, etylacetáte

Podobné produkty