Plastové Petriho misky

Balenie sterilných misiek:
Prevedený vyšší stupeň sterilizácie kyselinou peroctovou. Určené pre in vitro diagnostiku humánnych vzoriek v klinickej praxi spoločne s ďalším zdravotníckym prostriedkom.
Minimálne množstvo sterilných plastových Petriho misiek, ktoré sa dá kúpiť je 20 kusov (balenie).