Sklenené fľaše, prachovnice

Sklenené prachovnice

Sklenené prachovnice – tesniaci vrchnák so zábrusom. Široké využitie. V entomológii sa využíva na odmastňovanie v benzíne. Benzín zvykne naleptať rôzne tesnenia na iných druhoch fliaš a uniknúť. V tejto flaške vydrží dlhodobe bez odparovania spolu s odmastňovaným materiálom.
Využívajú sa aj v biológii na ukladanie rôznych menších preparátov do liehu alebo formalínu.

Sklenené fľaše – liekovky

Fľašky vhodné na uskladňovanie a prepravu chemíkálií ako lekárenský benzín, chloroform, octan etylnatý, octan butylnatý, xylén. Zátky tesnia veľmi dobre a prchavé látky vydržia roky bez odparovania.

  • A- fľaška 20ml zátka GL -18
  • B- fľaška 60ml zátka GL – 28
  • C- fľaška 250ml zátka GL- 28 (pokiaľ je nedostupná nahrádzame 200ml)
  • D- fľaška 500ml zátka GL- 28